Kiswahili / Swahili

Sheria ya CARES – COVID-19 Malipo/Hundi ya Kujikimu ya Athari za Kiuchumi za Virusi vya Korona

Imesasishwa Aprili 16, 2020   Sheria ya msaada wa virusi vya korona ya serikali kuu (inayoitwa sheria ya CARES) itatoa fedha kwa watu wazima wengi nchini Merikani. IRS itatuma fedha kwenda nyumbani kwako au itaweka kwenye akaunti yako ya benki. Baadhi ya watu ambao hawajawasilisha malipo ya kodi wanapaswa kuwasilisha fomu ya kodi ili kupata… more

Ubaguzi wa Makazi

https://www.vtlegalaid.org/sites/default/files/vla-housing-brochure-swahili.pdf
Updated: Apr 24, 2020