Af Soomaali / Somali

CARES Act – Saameynta Dhaqaalaha fayraska corona COVID-19 Lacag bixinada / Jeegaga Gargaarga saameynta corona

La cusbooneysiiyay Abriil 16, 2020 PDF (560 KB) Sharciga gargaarka fayraska corona ee faderaalka (loo yaqaan CARES Act) waxay siinayaan lacag inta badan dadka weyn ee ku nool Mareykanka. IRS ayaa ku soo direyso lacagta gurigaaga ama kugu soo rideyso akoonka bangigaaga. Dadka qaar ee aanan buuxin canshuur celinta waxay u baahanayaan inay… more

Faa'idooyinka Shaqo la'aanta ee Jawaab celinta fayraska corona COVID-19

FIIRO GAAR AH: Warbixintaan waxay aheyd mid sax ah ka bilow Abriil 17, 2020, si kastaba warbixinta qaar way isbadeli kartaa tan iyo markaas kadib. Fadlan fiiri vtlawhelp.org oo wixii aqbaaro hadeer ah. Haddii aad lumisay shaqadaada ama saacadahaaga la jaray sabab la xiriirto fayraska corona COVID-19, waxaad malaha heli kartaa caawinta qaar.… more
Updated: Apr 24, 2020